Horgásztó

Horgászrend 2020. év

HORGÁSZREND

A részletes horgászrend előírásai felnőtt horgászra vonatkoznak. A kedvezményezettek körébe tartozó - ezen belül a 70 év alatti nyugdíjas és ifjúsági (1 botos) - kategóriákban a kiváltott Területi engedélyben foglalt szabályok és előírások vannak érvényben. A „Pötréte Önkormányzati Horgászegyesület" tagjainak az éves TERÜLETI ENGEDÉLYT legkésőbb adott év március 31-ig meg kell váltani. A később váltott ,,TERÜLETI ENGEDÉLY" értéke +5000,-Ft.

  1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

(1) Az Önkormányzat vízterületére váltott területi engedély tulajdonosa elismeri a vízterületre vonatkozó horgászrendben foglalt szabályok ismeretét.

(2) Az Önkormányzat valamennyi vízterületére vonatkozó területi engedéllyel rendelkező horgász tudomásul veszi, hogy horgászásáról, halfogásáról amennyiben az ellenőrzésre jogosultak szabálytalanságot észlelnek kép és vagy hangrögzítés készülhet, melyet az Önkormányzat vitás esetben a bizonyításhoz, törvényeknek megfelelő módon felhasználhat.

(3) Az Önkormányzat kezelésében lévő vízterületeken általánosan a 2013. évi CII. Halgazdálkodásról szóló törvény és végrehajtási rendeleteiben foglalt horgászat rendje van érvényben az alábbi kivételekkel: 

Az Önkormányzat által kezelt vízterületeken az egyes halfajok kifogható mérettartományát, aktuális tilalmi idők meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza. Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra vonatkozó napi kvótája: 

Az Önkormányzat nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a táblázatába foglalt, napi darabszám korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb összesen 3 darabot foghat ki a táblázatban részletezett bontásban. /pld. 2 db. ponty+ 1 db. süllő/ Az összes - darabszám korlátozással nem érintett - kifogott őshonos hal összes tömege nem haladhatja meg a napi 5 kg. - az egybotos kedvezményezett szerinti horgász esetén pedig a napi 2 kg.­ot. 

Ha a horgász olyan őshonos halat fog, amellyel a 5 kg.os, illetőleg kedvezményezett esetén pedig a 2 kg.-os súlyhatárt átlépi, a halat megtarthatja, azonban aznap több őshonos halat nem foghat ki. A turista állami jeggyel rendelkező horgász a táblázat szerinti napi darabszám korlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen 1 db.-ot, a napi 

darabszám korlátozás alá nem eső fajokból naponta összesen 2 kg-ot foghat ki.

(4) Az egyesület vízterületein a területi engedélyben meghatározott ponty és ragadozóhal mennyiség tartható meg.

(5) Az egyesület vízterületeiről kötelező elvinni az ezüstkárász, busa, törpeharcsa, naphal és razbóra kifogott példányait. Összesen napi 5 kg. össztömeg fogható, melybe beszámít 1 db. megtartható amur is. 

A 10 kg-nál nagyobb tömegű amur nem tartható meg.

(6) A halak súlyának meghatározásához mérleg használata kötelező.

(7) A megtartani kívánt nemes halat azonnal, dátum/idő, víztér kód, vízterület, súly rovatokba a horgászat folytatása előtt be kell vezetni a területi jegy táblázatába és a fogási naplóba.

(8) Egyéb őshonos valamint az invazív halfajok tömegét a fogási napló megfelelő rovataiba, a vízpart elhagyása előtt, de legkésőbb tárgynap 24.oo óráig kell bejegyezni.

 Méretkorlátozások a pötrétei horgásztavon:

 - Amur:   40cm   10 kg feletti amúrt megtartani TILOS 

 - Balin:   40cm

 - Compó: 25cm  Az Önkormányzati vizeken megtartani TILOS

 - Csuka:  50cm

 - Harcsa: 60cm (Fajlagos tilalmi időszakban a 100cm alatti példányt tilos megtartani)

 - Ponty:  30cm   5 kg feletti ponytot megtartani TILOS

 - Süllő:   40 cm

 - Sügér:  max.5 kg-ot szabad megtartani

 - Egyéb: Országos horgászrend szerint

 

 Fajlagos Tilalmak :

 - Balin: 03.01 - 04.30

 - Compó 05.02 - 06.15

 - Csuka: 02.01 - 03.31

 - Fogassüllő: 03.01 - 04.30 

 - Harcsa: 05.02 - 06.15

 - Sügér: 03.01 - 04.30

 - Ponty: 05.01 - 05.31

II. TERÜLETI SZABÁLYOK

(1) Az Önkormányzat összes vizén a szivar ólmos pergetés tilos.

(2) A vízterületen tilos a tűzgyújtás, fürdés, és egyéb téli vagy nyári vízi sport űzése.

(3) A vízparton bekövetkezett balesetekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.

(4) Az Önkormányzat Képviselő Testülete horgászati idényben -indokolt esetben (haltelepítések, versenyek, stb.) idejére- meghatározott ideig, meghatározott helyen szüneteltetheti a horgászatot, melyröl a kihelyezett táblákon és az Önkormányzat honlapján tájékoztatja a horgászokat.

(5) Tilalmi idő alatt tilos a mólók javítása, és halfogásra alkalmas horgászfelszereléssel a vízparton tartózkodni.

(6) A vizeken foglalt hely nincs. A vízterület gépjárművel történő megközelítésével okozott mezőgazdasági kárért a gépjármű vezetőjét terheli a felelősség.

(7) Mólóról történő horgászás csak egyesületi regisztráció és megállapodást követően a vonatkozó szabályzatok betartásával folytatható.

(8) A móló tulajdonosának rendelkeznie kell az Önkormányzat irodájában térítés ellenében kiállított móló regisztrációs engedéllyel, melyet kérésre fel kell mutatni. Az engedély birtokában veheti használatba, más horgásszal szemben a mólót, egyéb esetben nem. Területi engedélyt csak az a mólótulajdonos válthat, akinek érvényes regisztrációs engedélye van.

(9) Az Önkormányzat vízterületein az etetőhajó használata TILOS!

(10) A horgász baleset esetén és egyéb kárelhárításban a tőle elvárható módon köteles részt venni.

(11) A horgász köteles a halászati örök rendelkezéseit teljesíteni, kérésükre segítséget nyújtani.

(12) Horgászrend megsértését, szemetelést, az észlelt vízszennyezést és a halpusztulást a horgász köteles haladéktalanul a legközelebbi halászati őrnek jelezni, vagy az Önkormányzat irodájában bejelenteni.

(13) Csónakot csak azon horgász helyezhet el a vízterületeken aki éves „Területi engedéllyel" rendelkezik.

(14) A csónakokat a névjegykártya méretű táblával kell ellátni, mely tartalmazza a tulajdonos nevét, lakcímét, és elérhetőségét. 

 III. HALVÉDELEM KÖRNYEZETVÉDELEM 

(1) Minden horgász köteles a vízpart tisztaságát megóvni! 

(2) Szemetes horgászhelyen még a horgászatot sem szabad megkezdeni. 

SZEMETES HELYEN HORGÁSZNI TILOS! 

(3) A horgászat befejezését követően a keletkező szemetet a horgász köteles magával vinni! 

(4) A szemetes helyen horgászóktól a halászati őr köteles a területi engedélyt bevonni! 

(5) Horgászrend megsértését, szemetelést, az észlelt vízszennyezést és a halpusztulást a horgász köteles haladéktalanul a legközelebbi halászati őrnek jelezni, vagy az Önkormányzat irodájában bejelenteni. 

(6) A vízminőség megóvása érdekében az Önkormányzat összes vízterületén a szoktató etetés tilos! Etetésre csak olyan anyagot szabad használni, amely nem rontja a víz minöségét. Naponta legfeljebb 3 kg etetőanyag használható. 

 IV. AJÁNLÁS A VÍZPARTON VALÓ TARTÓZKODÁSHOZ 

 *A horgászat etikai szabályai azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kulturált ember megad másoknak és elvár másoktól.

 * A kulturált emberhez méltó magatartás érdekében a horgászat előtt és közben célszerű tartózkodni a szeszes italok mértéktelen fogyasztásától, ami egyébként súlyos balesetek okozója is lehet. 

 * A látogatottabb horgászhelyeken a késöbb érkezők úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászatban ne zavarják. 

 * Általában a vízparton mellözendő a kiabálás, hangoskodás, és másokat megbotránkoztató trágár beszéd. 

 * A vízparton rádiót csökkentett hangerővel, egyéb zenelejátszó készüléket csak fülhallgatóval lehet használni, hogy azok hangja mások pihenését ne zavarja. 

 * Hangjelzős kapásjelző hangerejét és hangszínét úgy kell beállítani, hogy az a másik horgászt ne zavarja. A horgász óvja és védje a halállományt! Segítse horgásztársait, a hölgyeket, a fiatalokat, a kezdő horgászokat, a horgászturisták.at és azokat, akik idős koruk, vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben segítségre szorulnak. 

A horgász tekintse kötelezettségének a környezeti és természeti értékek védelmét és megóvását. A horgász a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse zaklatásnak, segítse az ellenőrzést végző halászati örök felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászok érdekében tesznek.

 

Csónak bérelhető: Horgászbolt Pötréte, Telefon: +36-30-403-7419;

valamint az Italboltban, Telefon: +36-30-202-1073;

 


« Vissza az előző oldalra!

Pötréte Község Önkormányzata - Magyar